İLETİŞİM
BİLİMSEL SEKRETARYA

Doç. Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
E-posta: inkaya@hacettepe.edu.tr

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Fişekhane Cad. Türkçü Sokak Kayalı Apt. A-Blok No:6/7
Bakırköy, İstanbul
Telefon: 0212 543 10 00
Faks: 0212 543 36 36
GSM: 0532 232 56 15
E-posta: cihan@suerturizm.com
www.suerturizm.com