ANA KONULAR

• Ana Konular
• Türkiye’de ve Dünyada HIV Epidemiyolojisi
• HIV ve İmmün Sistem-Patogenez
• HIV Enfeksiyonu ve Kür
• Geç Tanı-Fırsatçı Enfeksiyonlar ve Maligniteler
• HIV Bakımında Yaşanan Sorunlar
• HIV Enfeksiyonunda Güncel Kavramlar (B=B, 95/95/95 Hedefi)
• Antiretroviral Tedavi
• Gen Tedavileri, İmmünoterapi
• Virolojik ve İmmünolojik Başarısızlık
• İlaç Direnci
• Ko-Morbiditeler ve Uzun Dönem Sağlık
• Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
• Aşılama
• Polifarmasi
• HIV ve Mikrobiyata
• HIV ve Beslenme
• HIV Enfeksiyonunun Temas Öncesi ve Sonrası Profilaksisi
• HIV ve Multidisipliner Yaklaşım
• Damgalama ve Ayrımcılık
• Olgu Tartışmaları
• Bildiri Tartışmaları