DAVET

Sayın Meslektaşlarımız,

Türkiye’de HIV enfeksiyonu ile ilgili faaliyet gösteren beş hekim derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu “Türkiye HIV/AIDS Platformu”’nun her yıl düzenlediği ve bu yıl da yedincisi gerçekleştirilecek olan HIV/AIDS Kongresi’nin 7-10 Aralık 2023 tarihlerinde Antalya Xanadu Otel’de yapılması planlanmaktadır.

Günümüzde uzun ve kaliteli yaşamın mümkün olduğu kronik bir hastalık olarak nitelendirilen HIV enfeksiyonunun insidansı dünya genelinde giderek azalmakta ve artık daha çok epidemiyi sonlandırmaya yönelik stratejiler üzerinde çalışılmaktadır. Ancak ülkemizin de içinde bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinde enfeksiyon hızındaki artış katlanarak devam etmektedir. Covid-19 pandemisinin, bölgemizde yaşanan savaşların, göçlerin ve hepimizi derinden sarsan depremlerin, başta kadınlar olmak üzere özellikli gruplar üzerinde yıkıcı etkileri olmuştur. Tanı alamayan veya geç dönemde tanı konulan kişi sayılarında daha da artış olması, aslında ülkemizde oldukça iyi durumda olan tedaviye erişimde de sorunlar yaşanması beklenen sonuçlardır.

HIV/AIDS kongresi, konunun deneyimli uzmanları ile genç ve alanda yeni olan meslektaşlarımızı, bakanlık ve sivil toplum kuruluşu yetkililerini buluşturan önemli bir etkinliktir. Kongremizde, yapılan yeni çalışmaların duyurulması ve tartışılmasını, emek veren paydaşlar arasında iş birlikleri gerçekleştirilmesini, ülkemizdeki mevcut durumun irdelenmesini, başarıların ve eksikliklerin saptanmasını ve sorunlara çözüm önerileri üretilmesini hedefliyoruz. Bilim ve dayanışmanın ışığında her zorluğun aşılacağına inanıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılının coşku ve kıvancını yaşarken, kongremizin katılımınız ve değerli katkılarınız ile hep birlikte oluşturacağımız bilimsel bir şölen olmasını diliyor, sizleri Türkiye HIV/AIDS Platformu tarafından 7-10 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 7.HIV/AIDS Kongresi’ne davet ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla

Türkiye HIV/AIDS Platformu adına,

Doç. Dr. Asuman ŞENGÖZ-İNAN
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Hüsnü PULLUKÇU
Kongre Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA
Kongre Sekreteri